Kytičky a Bublinky - třídní výlet, Lesopark Vysoké Chvojno

Poznali jsme mnoho nových stromů a keřů, děti mohly nakrmit zvířata v oboře jablíčky, mrkví a tvrdým chlebem, které jim přivezly. Na vlastní oči měly možnost vidět, jak pomáhají koníci v lese, jak vypadá paroží jelena, daňka a rohy muflona, jak pracovité jsou včelky. Na zpáteční cestě jsme ještě stihli navštívit Muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích.