Karneval u nejmenších

Ve třídě Sluníček se také řádilo :)!