Jak Hvězdičky jedí kašičky :-)

"Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku ..."