Hvězdičky v Apolence

Při návštěvě Apolenky se děti podrobněji seznámily s životem místních zvířátek. Potěšily je pochoutkami, které jim přinesly. Největším zážitkem bylo svezení se na konících, které si děti pak i vlastnoručně vytvořily ve školce.