Hvězdičky tvoří s tématem Ovoce

Postupně poznáváme možnosti práce s temperovými barvami, s modelínou, s papírem ...