Hvězdičky na výstavě betlémů

Předvánoční čas jsme si společně zpříjemnili procházkou na výstavu betlémů do DDM na Dubině.