Hvězdičky - "Lidské tělo"

Naše těla jsme blíže poznávali... Co je pro ně ne/zdravé jsme si přibližovali....Protáhli jsme si je při úklidu zahrady..."Užívejme hlavně veselé nálady!" :-)