Hurá do školy! Bublinkoví předškoláci.

V pondělí proběhlo na zahradě pasování našich předškoláčků na velké školáky. Přejeme jim hodně úspěchů.