Fanda s Tondou přejí všem dětem hezké prázdniny.

Ve čtvrtek 22. 6. Tonda s Fandou rozdali dětem z celé MŠ odměny za třídění odpadu v soutěži "Recyklohraní" za školní rok 2016/2017. Sladkou tečkou byly nanuky, které byly zároveň i příjemným ochlazením.