Ekocentrum - téma "Zvířátka"

Děti ze třídy Srdíček navštívily Ekocentrum Paleta Pardubice.