Ekocentrum Paleta - Kytičky - "Život ve vodě"

Program probíhal na zahradě Ekocentra Paleta. 

Děti se seznámily s životem vodních živočichů, samy se mohly vžít do role "vědců". Počasí nám přálo a  program si děti velmi užily. Závěrem byly pochváleny, že se jim podařilo dodržet pravidla  při pohybu kolem jezírka.