Ekocenrum - Mravenci

Kvůli velkému dešti jsme místo programu "Opékání brambor"  navštívili program "Mravenci", ale rozhodně jsme nelitovali!!! Dozvěděli jsme se vše potřebné o životě v mraveništi, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli náročnost stavby mraveniště, sběr potravin, ochranu vajíček i samotné mravenčí královny. Před vetřelcem nás musely nakonec ochránit paní učitelky, ale i tak jsme mraveniště chránili statečně :) Druhý den jsme vyrazili do lesa najít skutečné mraveniště. To jsme bohužel neobjevili, takže jsme se museli spokojit s tím na školní zahradě, ale odměnou nám byl talíř hub, které jsme během hledání mraveniště objevili.