Divadelní představení "Na červenou stát!"

Zábavnou formou dětem byla připomenuta bezpečnost přecházení.