Děti z Bublinek a Kytiček navštívily ZŠ Dubina

Děti si návštěvu ZŠ užily. Seznámily se např. s počítačovou učebnou nebo legohernou. Vyzkoušely si interaktivní tabuli, byly se podívat v tělocvičně i jídelně.