Čtyřlístky ve škole

29.11.2017 jsme navštívili ZŠ Prodloužená v Polabinách. Přijali jsme pozvání na Den otevřených dveří spojený s vánočním zpíváním.