Čtyřlístky na vojenském letišti

Velké poděkování patří paní Doubkové, která se ujala role průvodkyně.