"Co už zvládneme" - kroužek "Gumídků"

Děti z Kytiček a Bublinek od října již hravě zvládají mnohá cvičení na balančních míčích. Pomoci pohybových říkanek, motivačních cvičení s hudbou, zdravotních cviků i pohybových her s balančními míči se snažíme přispívat zábavnou formou k lepší svalové souhře (koordinaci), obratnosti a šikovnosti dítěte... Děti měly možnost využít při cvičení i overbally (malé nafukovací míče), které lze využívat při posilovacích, protahovacích a uvolňovacích cvičeních.