Červen na Kytičkách

Celý červen nás provázely různé konstruktivní hry se stavebnicemi, plnění úkolů na interaktivní tabuli i v pracovním sešitě, skládali jsme obrázkové mozaiky, venku jsme si hráli s různými míči, obručemi, jezdili jsme na koloběžkách, skákali jsme přes švihadla, tvořili v písku. Pomáhali jsme při úklidu zahrady a třídili bioodpad.