Certifikát Sidus

Naše MŠ obdržela certifikát dárce.

 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus,
z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

Mateřská škola Pardubice - Dubina, E. Košťála 991
Erno Košťála 991, Pardubice - Dubina, 530 12

 

vydaný dne 25.10.16 14:45