Bublinky - "Ukliďme si Česko"

Příběh chlapců z planety Gya nás provází již celý týden.

Dovídáme se, co je recyklace a důležitost třídění odpadů.