Bublinky u Apolenky

Při vycházce jsme navštívili Apolenku a při té příležitosti jsme nakrmili koníky jablíčky ze školní zahrady.