Bublinky - Malý zpracovatel odpadů

Děti si užily poslední program z Malé technické univerzity. Zopakovaly si, proč a jak třídíme odpad.