Bublinky - Ekocentrum Paleta - "Koloběh vody"

Pro děti byl připravený velmi zajímavý program. Různými pokusy a pohybovými aktivitami byl dětem vysvětlen koloběh vody v přírodě.