1. plavání - Kytičky

 Dnešním dnem jsme úspěšně zahájili plavecký výcvik! První lekci jsme zvládli hravě. Seznámili jsme se s novým prostředím a zjistili, že voda je náš kamarád.