Přírodovědný program - téma "Ptáci"

Děti ze Srdíček se seznámily s některými druhy ptáků a hmyzu.