Předškoláci v ZŠ Studánka

Budoucí školáci dostali pozvánku na sportovní dopoledne do ZŠ Studánka, kde se seznámili s prostředím školy, poznali některé učebny a tělocvičny.