Prázdninový provoz

Zápis na prázdninový provoz proběhne ve dnech 1. a 2.6.2020 od 8 - 16 h. v ředitelně MŠ. Stravné a školné uhradíte 1.den nástupu v hotovosti.

Kriteria přijímacího řízení na prázdniny:

1. Přijímány budou děti zaměstnaných rodičů - nutné doložit /viz příloha/

2. Přijímat se budou pouze děti z našeho školského obvodu 2, které již navštěvují MŠ a jejím zřizovatelem je Statutární město Pardubice

3. V mateřské škole je volné místo

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ od 1.7.2020:

  • provozní doba 6.15 - 16.30
  • rozdělení dětí se dozvíte při vstupu do pavilonu
  • předávání dětí zachováme ve stávajícím režimu - předáním před budovou paní učitelce do 8.00 h.
  • ve venkovních prostorách není nutná rouška
  • dítě musí mít ale čistou roušku v sáčku nadále k dispozici pro případ nutného použití

Pro dětí z jiných mateřských škol:

  • zákonní zástupci dětí z jiných mateřských škol zaplatí v hotovosti školné a stravné proti vydání rozhodnutí o přijetí - ráno v den nástupu
  • nástup první den do 7,30
  • podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového inf. onemocnění - podepíší zák. zástupci před vstupem do MŠ