Prázdninový provoz

Provoz MŠ o hlavních prázdninách.

Přijímání dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2022 bude probíhat 19.4.2022 - od 7 do 16hod. Rodiče přinesou vyplněnou žádost a potvrzení od zaměstnavatele.