Prázdninový provoz

Zápis na prázdninový provoz proběhne ve dnech 1. a 2.6.2020 od 8 - 16 h. v ředitelně MŠ. Stravné a školné uhradíte 1.den nástupu v hotovosti.

Kriteria přijímacího řízení na prázdniny:

1. Přijímány budou děti zaměstnaných rodičů - nutné doložit /viz příloha/

2. Přijímat se budou pouze děti z našeho školského obvodu 2, které již navštěvují MŠ a jejím zřizovatelem je Statutární město Pardubice

3. V mateřské škole je volné místo