Informace pro rodiče

Od 16.3.2020 bude provoz MŠ do odvolání přerušen.

    Informace k placení školného a stravného:

  • školné se bude krátit dle doby uzavření MŠ
  • školné za březen pokrátíme dle doby uzavření,zbylou částku (315,-Kč) vám převedeme na stravné
  • informace vyplývá z vyhlášky 14/2005 Sb. §6, ods.5...…omezení nebo přerušení provozu MŠ, stanoví ředitel výši úplaty v poměrné části…

  • Doporučuji zatím nerušit trvalé příkazy, případné informace nebo požadavky vám zodpoví vedoucí školní jídelny na tel. č. 466 262 641

Doporučujeme Vám sledovat aktuální dění a webové stránky Pardubice.eu 

Korfová Miloslava-ředitelka MŠ