Bublinky - maminky

V dubinském lese jsme stavěli maminky z přírodnin :)